April 30, 2012

Happy Birthday, Mia!


This lil cutie is my baby Mia and she turns 5 years old today!  She is my baby and, yes, I am one of those weirdo dog owners that thinks it's hilarious to dress up their dog on occasion.  She hates it so the costume only stays on for long enough to get at least one photo.  She's been an alligator, hotdog, and a little mermaid but my favorite costume has to be the last minute Lady Gaga costume...I know...it's weird ;-)

1 comment:

 1. đánh chết, tại sao lại không diệt sạch, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao?

  Nhạc Thành cất tiếng hỏi Đại Song.

  Đại Song nghi hoặc lắc đầu, loại chuyện này đúng là nàng không nghĩ ra.

  - Đó là bởi vì Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Nhân Tộc không muốn diệt sạch đối phương, không muốn lưỡng bại câu thương, mặc kệ là Tứ Đại Nhân Tộc hay Hắc Ám Thần Điện đều muốn cả hai giảm thương vong đến mức thấp nhất, nêu diệt sạch đối phương, đối phương bất kể thế nào cũng phải công thì sẽ hình thành nên tình thế một sống hai chết.
  dongtam
  game mu
  cho thue phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  Nhạc Thành nói với Đại Song:

  - Hiện tại Hắc Ám Thần Điện muốn đánh tan từng chút Tứ Đại Nhân Tộc chúng ta, đợi đến cuối cùng, Tứ Đại Nhân Tộc khong còn thực lực không còn bọn họ mới dẫn cường giả chân chính xuất hiện.

  - Chủ nhân, nô tỳ đã hiểu một chút.

  ReplyDelete

I love reading your comments and try to respond to everyone unless you have a "no email address" reply!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Pin It button on image hover